Octopus CB

Jaké jsou disciplíny v nádechovém potápění?

Jaké jsou disciplíny při soutěžích nádechového potápění? Co se dělá v bazénu a proč, co se dělá na otevřené vodě? A proč jednou s ploutvemi a jednou bez nich? Na toto všechno se vám pokusíme odpovědět.

FreediverDiscplíny nádechového potápění se dají rozdělit na dvě základní části. Na část bazénovou a část provozovanou na otevřené vodě, respektive někde na hloubce. A dnes již freediveři potřebují opravdu velké hloubky. Ještě před několika lety se hloubkobé potápění rozdělovalo na sladko a slanovodní část. Ale toto dělení bylo zrušeno organizací AIDA (organizace pro rozvoj apney).

Bazénové kategorie

V bazénu se provozuje statická a dynamická apnoe. Jak již náezv napovídá, při jedné se závodník pohybuje a druhé nikoliv. :-)

Statická apnoe

Zde je cílem vydržet co nejdéle na jeden nádech. Nejčastěji závodník zaujímá polohu v leže na břiše s obličejem ponořeným ve vodě. Závodník musí během svého pokusu komunikovat s "hlídačem", musí mu ukazovat, že stále ještě vnímá. A po skončení pokusu musí nahlas pronést větu "Jsem OK" a ukázat potápěčský znak pro OK. Toto ostatně musí udělat závodník vždy po skončení svého pokusu.
Rekord, který v době, kde toto píšu je platný, má hodnotu 9:15 -Tom Sietas, 12.9. 2008. Pro ženy je rovných 8 minut - Natalia Molchanova 6. 7.  2007

Dynamická apnoe

Cílem je uplavat na jeden nádech co největší vzdálenost pod vodou. Dělí se dále na disciplínu s ploutvemi a bez ploutví. V kratkém bezénu je kupodivu snazší uplavat větší vzdálenosti bez ploutví.

V dynamické apnoy bez ploutví jsou v současné době rekordy na hodnotách 186 metrů - Stig Aavall Severinsen  7.7. 2007 a za ženy drží rekord 149 metrů Natalia Molchanova z 7.7. 2007.

V dynamické apnoy s ploutvemi je držitelem rekordu 244 metrů Dave Mullins. Za ženy je to 205 metrů, Natalia Molchanova, 5.7.2007.

Hloubkové disciplíny

Zde se již dostáváme k hloubkovým disciplínám. První z nich, ta nejvíce oceňovaná je

Konstantní váha s ploutvemi

Při konstantní váze se musí závodník dostat do hloubky a zpět jen a pouze za pomoci svých vlastních sil. Na nohou jsou ploutve. Lana se nesmí dotknout s jedinou vyjímkou - vyzvednutí lístku s označením dosažené hloubky. Konstantní váha se to jmenuje proto, že závodník nesmí odložit zátěžový opasek na dně. Ale závodníci při této disciplíně je stejně nepoužívají. Už asi od 20 metrů hloubky dostává tělo negativní vztlak a zanoření je relativně snadné a rychlé. Ale dostat se zpět, to je již výkon.
Rekordy: 112 m, Herbert Nitsch, 1.11. 2007 a 90 metrů, Sara Campbell, 20.10. 2007

Konstantní váha bez ploutví

Je stejná disciplína jako konstantní váha s ploutvemi. Jyn ty ploutve při ní chybí. Závodníci používají většinou prsový styl.
Rekordy: 86 metrů, William Trubridge, 10.4. 2008 a za ženy 57 metrů, Natalya Avseenko, 8.4. 2008 

Free impression

Při této disciplíně závodník při cestě dolů a nahoru ručkuje po sestupovém laně.  Této disciplíně dlouho kraloval Piere Frolla, ale v oučasné době jsou rekordy už jinde.
Rekordy: 108 metrů, William Trubridge, 11.4.  2008 a za ženy 81 metrů, Sara Campbell, 19.10. 2007

Ve free impression kraloval nějakou dobu Martin Štěpánek s hodnotou 106 metrů.

Další discipíny jsou již za pomoci nějakých technických prostředků.

Variabilní váha

Při variabilní váze závodník sestupuje za pomoci zařízení, tzv, sledu. Po dosažení cílové hloubky se musí závodník dostat na hladinu vlastními silami, a je jedno jakým stylem. Může i ručkovat po sestupovém laně nebo si při tom ještě pomáhat ploutvemi. U této disciplíny je hlavně velmi rychlý sestup a tím velmi rychlá změna tlaku.
Rekordy: 140 metrů, Carlos Coste, 9.5. 2006  a za ženy: 122 metrů, Tanya Streeter, 19.7. 2003

No limits

Je ještě rozšíření disciplíny variablilní váha. Dolů se sestupuje pomocí sledu a vystupuje se za pomoci tažného balónu. Zde díky velkým rychlostem sestupu a výstupu se dosahuje skutečně obrovských hloubek. Problém je potom zajistit podpůrný tým. Potápěči, zajišťující bezpečnost v největších hloubkách potom podstupují i několik desítek hodin trvající dekomplrese. Rekordy mezi pravými freedivery nemají velkou váhu - dolů se vezeš, nahoru taky.
Rekordy: 214 metrů, Herbert Nitsch, 14.7. 2007 a za ženy 160 metrů, Tanya Streeter, 17.8. 2002

Kdy je uznán pokus platný?

Dnes již to není jako dřív, kdy se závodník musel vynořit. Kolem uznávání pokusů se dělá spousta brikulí, přeměřují se ploutve a podobně. Ale hlavně, závodník se musí vynořit a pronést větu "Jsem OK" nebo "I'm OK" a ukázat znak pro OK. Nesmí jej postihnout žádný z problémů z nedostatku vzduchu - ztráta vědomí (blackout) nebo nekontrolovatelný třas a záškuby (samba).

 

Pokud se chcete dozvědět více o nádechovém potápění, podívejte se některé weby: