Octopus CB

Barotrauma uší

Ušní barotrauma, jak jej poznat, diagnostikovat, následky a prevence. Dostat barotrauma ucha je snadné. Pokusíme se vám pomoci.

Každý ví, že se nemá potápět, pokud je nachlazen nebo dokonce nemocný. To se na každém kurzu opakuje a zdůrazňuje. A také to je něco, co většina potápěčů ignoruje, protože prostě touha dostat se do vody je příliš velká a lákadla příliš lákavá a možnost, že něco prošvihnou je moc veliká.

Obchází se pomocí léčebných přípravků, které roztahují sliznice a zmírňují jejich otok, který s nachlazením přichází.

Co je barotrauma

Barotraume je poškození ucha následkem změny tlaku. A je to také jedno z nejčastějších poranění potápek. Barotrauma středního ucha je zraněním 30% začínajících potápěčů, ale nevyhne se ani těm zkušeným. I když jen v 10%.  Zranění může být vážné, končící až zhoršením nebo ztrátou sluchu a hlavně, je většinou hodně bolestivé.  Někdy se podaří vyléčit za týdny, někdy se potápěč nepodívá do vody celé měsíce.

Proč dochází k barotraumatu středního ucha

Nejprve něco k anatomii ucha. Ucho se skládá ze třech částí. Z vnějšího ucha, středního ucha a vnitřního ucha. Část ucha, které vidíme, je boltec a zvukový kanál, kterým se přivádí zvuk k ušním bubínku a během pobytu ve vodě i voda. Bubínek odděluje vnější ucho od ucha středního. Středního ucho je propojeno se zadní částí krku pomocí Eustachovy trubice. Když se zvětšuje tlak okolí, tlak je skrz Eustachovu trubici přenášen do středního ucha. Tam vyrovnává síly působící na bubínek z vnějšího ucha. Střední ucho je potom spojeno s vnitřním uchem pomocí "okna", což tenká blána, oddělují střední a vnitřní ucho. Střední ucho je naplněno vzduchem, vnitřní je již naplněno kapalinou. A pokud se blána v oknech poruší uniká tato kapalina do středouší a dělá velké škody.

Prevence

Fyzika říká, že pokud na plyn působí tlak, jeho objem se snižuje. Fyzika se nedá občůrat. Takže musíme vyrovnat tlak mezi vnějším a vnitřním uchem. A rozdíl 0,2ATM je již hodně znát a nepříjemný. Rozdíl 0,5 ATM již může vést k prasknutí bubínku a zaplavení středního ucha. A to je 5m hloubky! Ale objem se nejvíce mění právě v prvních 20 metrech sestupu nebo výstupu. Takže vyrovnávat, vyrovnávat.

Nebezpečí léků potlačující otok sliznic

Protože zranění jsou nejčastější na sestupu, při výstupu je můžete také potkat. Hlavně když je potápěč nachlazený a pomohl si léky jako Sanorin a podobné. V pohodě sestoupí, vyrovnává, ale nakonec lék odezní a při výstupu dojde k nemožnosti vyrovnat tlak ve středouší. Prostě se nemůže vynořit. To je známé jako reverzní blok. A většina je tím celkem zaskočena, protože při výstupu o nějaké vyrovnávání tlaku ani neví, to se prostě děje nějak "samo".

Jednou jsem to zažil na vlastní kůži. Safari Chorvatsko, jaro, studená voda, vítr, mokré obleky. Třetí den již teklo z nosu všem. Ale Sanorin nás udržel v provozu. Mně tedy jen do té chvíle, kdy jsem se "zasekl" v 10metrech a každý pokus o výstup končil bolestí a zahnáním zpět. Když už jsem koukal s hrůzou na manometr, jak klesá pěkně dolů, 30, 20, 15.... Grimasy, které jsem dělal, by určitě rozesmály kohokoliv. Ale ucho nechtělo povolit a ten strach z toho, jak to bude bolet, až půjdu nahoru... Najednou to udělal psssssss a mohl jsem nahoru. Tak jsem tomu otekl, ale pamatuji si to dodnes.

Typy barotraumatu ucha

  • Barotrauma středního ucha je nejběžnější. Způsobí jej špatné nebo neúplné vyrovnání tlaku nebo ucpání Eustachovy trubice. Ušní bubínek utrpí poškození spolu s tkáněmi středního ucha a prostor se vyplní tekutinou a krví. Příznakem je plné ucho, snížené nebo úplně ztracené slyšení, červené a oteklé ucho a bubínek, který se jeví buď jako vtažený nebo vytlačený ven - to podle toho, jestli došlo k barotraumatu pod tlakem nebo přetlakem.
  • Barotrauma vnitřního ucha je způsobena příliš energickým nebo násilným pokusem o vyrovnání tlaku. Obvykle při manévru zvaném Valsava -potápěč si podrží nos a vydechuje do něj. Tím se dostávají tekutiny vnitřního ucha pod tlak a způsobí prasknutí přepážky - blanky - mezi středním a vnějším uchem. Tím se dostávají tekutiny vnitřního ucha do středního ucha. Symptomy jsou pocit závratě, zvracení, hučení v uších, ztráta sluchu.
  • K barotraumatu vnějšího ucha dochází, když je nějak blokován vnější zvukovod. Pokles nebo navýšení tlaku pak je mezi překážkou a bubínkem. Barotrauma pak způsobí poškození bubínku. Příznakem je vytékání tekutiny z ucha, ztráta sluchu. Pokud je podezření na tento druh barotraumatu, potom si NEDÁVEJTE jakékoliv kapky do ucha.

Jakékoliv barotrauma vyžaduje ošetření lékařem. A samozřejmě vynechat potápění do zhojení. Chcete-li se barotraumatu vyvarovat, potom vyrovnávejte tlak včas, hlavně během prvním 15metrů. Máte-li problémy, navštivte včas lékaře.

Barotrauma bývá občas zaměněno s poškozením bubínku a přilehlých tkání při častém potápění. Většinou se toto stane na safari, kdy se potápí až 3x 4x denně. Potom dojde k lehkým trhlinám v rozmáčené kůži ucha a může dojít k napadení plísněmi nebo prostě něčím. Ucha bolí hodně. Pomáhají antibiotika, ale tohle není rada pro bezuzdnou konzumaci antibiotik. Navštivte i s těmito problémy lékaře, který doporučí vhodnou léčbu.