Octopus CB

Co znamenají potápěčské certifikace I

Zkusme rozklíčovat, co znamenají v jednotlivých systémech jejich zkratky profesionálních certifikací. Co od nich můžete čekat?

Profesionální potápěč by měl stát víš než rekreační potápěč. Nejenom proto, že si může se svou certifikací vydělávat na živobytí právě potápěním. Na druhou stranu, neznamená to, že pokud je někdo instruktor, že se automaticky musí živit potápěním. Klidně může prodávat baráky nebo programovat :-)

Certifikace: Divemaster

Můžete je potkat od různých systémů, z těch neznámějších NAUI, PADI, SSI (abecedně).

Divemaster je první stupeň v profesionálním žebříčku. Umožní provádět potápěče lokalitou, doškolování v rámci kurzu, ale nesmí kurz vést a nesmí kurz ukončit a provést certifikaci nového potápěče. V těchto případech musí být přítomen Instruktor.

Certifikace: Asistent instruktor

Můžete je potkat v NAUI a PADI, SSI nemá podobnou úroveň

Pomáhá při školení potápěčů, pomáhá při zkušebních ponorech, doškolováních, výcviku. Ale opět nemůže samostatně vést kurz ani jej ukončovat. I v těchto případech musí být přítomen Instruktor.

Certifikace: Instruktor

Můžete je potkat v NAUI a PADI i SSI

Instruktor učí nové potápěče, popřípadě je bere na jejich první discovery ponory. Toto je obvykle první úroveň, s jakou můžete vzít necertifikované potápěče do vody.

V dalších organizacích a školách se dělí Instruktor na další podskupiny. PADI a SSI mají například OWD Instruktor, tedy instruktor, který může certifikovat pouze potápěče pro úroveň OWD a tak dál pro další úrovně. Na rozdíl od NAUI, kde jsou úrovně  pouze dvě (jedna pro OWD a AOWD a jedna pro pokročilé (Master Diver a Divamester). Pro profesionální certifikace je potřeba dalšího vzdělávání.

Certifikace: Instruktor Trenér

Zde se již hodně jednotlivé systémy liší. SSI a NAUI jsou hodně podobné, PADI má IDC Staff Instructor, ale náplň není úplně stejná.

Instruktor Trenér školí potápěče od úrovně Divemaster výše. Nemohou (většinou) potvrdit nové Instruktory. Ty může potvrdit pouze "Course Director" po jejich přezkoušení.

Cetrifikace: Course Director

Ve všech systémech

Je to nejvyšší úroveň certifikace (ve většině systémů). Může trénovat všechny úrovně potápěčů. A ve většině systémů jsou zodpovědní za tvorbu a rozvoj certifikačních programů. Programy samé by se neměly rozvíjet živelně, proto je nakonec stejně schvaluje organizace, která systém zastřešuje.