Octopus CB

Čtyři krizové scénáře a jejich řešení

Asi všichni jsme si vědomu rizik potápění. Většina z nás by se s nimi uměla vyrovnat. Jsou ale dny, kdy je všechno na levačku a může se stát i to nepravděpodobné. Podívejme se na ty základní situace...

Jaké noční můry vás mohou potkat? Jak se s nimi vyrovnat? V tomto článku popíšeme situaci, podíváme se na rizika a podíváme se také na možná řešení.

Zamrznutí inflátoru BCD

BCDPadáte do hlubiny, pod vámi je modro (nebo černo, podle lokality). Chcete maličko přidat do svého BCD, přibrzdit. A ono to místo "pššššš" začne cpát do žaketu množství vzduchu a nejde to zastavit. Teď je potřeba moc nemyslet a jednat velmi, velmi rychle, protože hrozí nekontrolovaný výstup.

Rizika: Nekontrolovaný rychlý výstup se všemi riziky vniku DCS a barotraumatu.

Příčiny: Pravděpodobná příčina je zablokování ventilu inflátoru. Zablokování může být buď krystalky soli. Pokud se potápíme v moři. Je to ta lepší varinata, protože ty se pravděpodobně po čase rozpustí. Ale určitě bych nečekal, že se tak stane během této situace. A to díky žádné nebo nedostatečné údržbě. A přitom stačí pouze BCD po ponoru opáchnout v sladké vodě. 
Další možností je písek a kal. Pokud taháte inflátor po dně. Opět by pomohlo po ponoru vždy BCD opáchnout.

Jak tomu předejít: pečovat o cajk po ponoru, vypláchněte sůl, písek, bahno.

Řešení situace: Nejrychlejší a asi jediná pomoc je odpojení inflátorové hadice od nízkotlaké hadice. Pokud se vám to nedaří, je potřeba zatáhnout za spouště rychloventilů a držet je otevřené. Rovněž pokud to jde, něčeho se zachytit - skály, vraku, čehokoliv. Snažte se co nejdříve obnovit kontrolu nad vztlakem.

BCD nejde nafouknout

Při sestupu chcete trochu přibrzdit, tisknete ventil inflátoru na BCD a .... nic. Stále padáte do tmavěmodré hloubky.

Rizika: Ztratíte kontrolu nad vztlakem, překročení hloubkovývh limitů buď plánu nebo dokonce hloubkovým limitů dýchací směsy, kterou máte.

Příčiny: Asi ta nejčastější - zapomněli jste připojit hadici. Druhá možnost je, že vám došel vzduch, ale to budeme pobírat jindy. Třetí možnost je, že selhala technika.

Jak tomu předejít: Kontrolujte své vybavení před ponorem. Kontrolujte zapoiení všech hadic. Vic článek Kontrola před ponorem. Před zahájením vlastního ponoru věnujte již ve vodě několik desítek vteřin kontrole zapojení a správnost funkce. A BCD nchte aspoň jednou za rok zkontrolovat v servizním středisku,

Řešení situace: Získat co nejrychleji kontrolu nad vztlakem. Takže pokud je možnost, chyťte se stěny, sestupového lana. A zjistěte příčinu. Pokud není hadice připojena, připojte ji. Pokud je hadice připojena, ale nejde vzduch do BCD, zkuste nafouknout váš BCD ústy (nadýchnout, vložit konec BCD s vypouštěcím otvorem do úst a stisknout vypouštěcí ventil a dýchnout do BCD). Tento manévr je lépe si někde předem vyzkoušet.  Pokud nic nepomáhá a nejde se stabilizovat, nezbyde než odhodit zátěž. Zde pozor, pravděpodobně ukončíte ponor rychlým výstupem.

Zamrznutí regulátoru

AutomatikaBěhem ponoru je vše v pořádku. Najdnou začne mít regulátor nějak podezřele malý nádechový odpor, po dalším nádechu již dává vzduch neustále a ve stále se zvyšujícím tempu.

Rizika: Rychlé (během několika minut) vyčerpání zásoby vzduchu.

Příčiny: Zamrznutí je důsledkem špatné údržby regulátoru v kombinací s vlhkým vzduchem ve flašce a studenou vodou. (Perlička: EU definuje studenou vodu jako vodu mající méně než 6°C, aby se neposrali). V regulátoru se udělá ledový kristal a zamezí dosednutí sedla zpět.

Jak tomu předejít: Hlavní je správná údržba. Seřízený, vyčištěný regulátor tohle neudělá. Po každém ponoru regulátor opláchněte, vymyjte písek a sedimanty. Vzduch berte jen tam, kde mají ověřený vzduch s zaručenou vlhkostí.

Jak se s tím vyrovnat: Z unikajícího regulátoru se dá dále dýchat. Jak množství bublin stěžuje orientaci v prostoru a může mít tendenci vám strhávat masku. Pokud máte lahev s dvojventilem nebo twin, uzavřete unikající stupeň a přejděte na dýchání ze zálohy. Pokud máte pouze monoventil (co děláte ve studené vodě?), signalizujte buddymu OOA a přejděte na dýchání z jeho záložní automatiky. A vlastní unikající uzavřete nebo nechte si uzavřít. Po několika minutách se situace většinou sama vrátí k normálu (led teplotou okolní vody rozmrzne).  BCD můžete doplnit ústy.

Selháni počítače

Galiloe LunaPři běžném ponoru mrknete na obrazovku a tam není buď nic nebo jen nesmyslné klikiháky.

Rizika: Hlavním problémem je ztráta infomací o ponoru - čas, hloubka, stav dýchacích plynů, případné deco zastávky.

Příčiny: Opět je na prvním místě údržba. Je to elektronika, ta může odejít z různých příčin. Baterka, vytopení, prostě něco odešlo, ...

Jak tomu předejít: nabité baterie je základ. Je fajn mít záložní počítač. A pokud není, dá se ponor dokončit podle počítače buddyho s jistou rezervou. 

Jak se s tím vyrovnat: Důležité základní informace má váš buddy. Nebo by jste mohli mít záložní. Pokud v tuto chvíli máte již deco zastávku, dejte jí nějaký čas navíc. A před dalším ponorem s novým počítačem si dejte raději 24 hodin pauzu. Nový počítač nezná vaše poslední profily a mohli by jste si akorát zadělat na DCS.