Octopus CB

Důvody pro dlouhou hadici na primáru

Proč používám dlouhou hadici na své primární automatice?

Když jsem se učil potápět, tak jsem se učil, že octopus je připevněn k mému BCD a z prímáru dýchám. Primární automatika je na krátké hadici, záloha na dlouhé, aby ji kolega bez vzduchu mohl pohodlně použít. Na první pohled to má svoji logiku.

Ale jak šel čas, pozoroval jsem kolegy s twiny a vyptával se. A došel k názoru, že jejich konfigurace je lepší. Dlouhá hadice na primáru, octopus na krátké hadici zavěšené pod krkem.

Původ

Toto nastavení výbavu má svůj původ v jeskyních. Velmi dlouhá hadice umožnila v případě sdílení plynu plavat za sebou i v úzkých prostorách. Ale to nevysvětluje, proč je primární na dlouhé hadici.

Důvodem je chování potápěče v situaci out-of-air. Ten toho má plné kecky, většinou, a chce první automatiku, kterou vidí. A to je většinou ta ve vaší puse. To za prvé. Za druhé - dáváte mu automatiku, o které víte na 100%,. že funguje, že dýchá.

Proč také na volné vodě

A bez twinu? Protože mám pocit, že existuje více předností tohoto používání než negativ. Hlavní je ten psychologický, kdy buddy v situaci OOA dostává do ruky (pusy) fungující automatiku. Já jako poskytovatel mám svoji záložku na dosah zavěšenou na krku. Automatika je na krátké hadici, takže ničemu nevadí a nepřekáží.