Octopus CB

Je možné dostat DCS po jednom nedekompresním ponoru?

Otázka zní: Je možné dostat po jednom ponoru, který byl v mezích rekreačního potápění, DCS?

Otázka je stručná. Odpověď také: Ano.

Ilustrační fotoOdpověď si zaslouží podrobnější komentáře. 

Potápěčských tabulek existuje celá řada. Všechny lze vystopovat až do britských a amerických námořních sil. A většina potápěčských počítačů, ať již předesílá, že používá jakékoliv algoritmy, se stejně drží v rámci těchto dat. Plus nějaký bezpečnostní faktor. Takže suma sumárum, potápěčské počítače jsou ve standardních podmínkách a v rámci pokynů výrobce bezpečné.

Ale je potřeba vzít na vědomí, že původní tabulky byly vytvořeny pro zdravé, mladé a trénované jedince. Bezpečnostní faktor je přibližuje "staré tlusté němce". Ale naše tělo nemusí vždy pracovat podle teoretických předpokladů. Stačí nemoc, únava, dehydratace.... A pravděpodobnost DCS letí raketově vzhůru.

Takže zkusím svoji odpověď rozvést: Pravděpodobnost toho, že dostanete DCS po jednom ponoru v nedokompresním limutu za standardních podmínek, je limitně blížící se nule. Ale nulová v žádném případě není. Posouváním hranic - hlubší ponory, delší ponory, opakované ponory, ponory s vyšší fyzickou námahou - se ryziko DCS zvyšuje.