Octopus CB

Lichý musí z kola ven

Učili jsme se, že buddy tým jsou vždy dva potápěči. A co když jste lichý? A když jste sám? Co když je vás skupina třeba o 5 lidech? Je buddy tým více než 2? Jak to zařídit, aby i tak jste si ponor bezpečně užili.

Buddy systém

Buddy systém má svá opodstatnění. Jeho cílem je zvýšit bezpečnost a prožitek při potápění. To, že je buddy vedla vás, máte úplnou redundanci všech systémů (hlavně vzduchu, ale i regulátor, světlo a v neposlední řadě také hlavu).

A protože to děláte spolu, je to větší zábava. Takže pokud jde spolu větší skupina, je rozdělení do dvojic tak trochu samozřejmé. Takže pokud se dvojice oddělí od velké skupiny, je stále v pořádku a soběstačná. Je schopna dokončit ponor a má stále sebe na vzájem jako zálohu.

A co když jsem lichý?

Znamená to, že nesmím na ponor? Zde je hlavním problémem společná odpovědnost. Tu je potřeba brát vážně. Existuje jistý názor, že pokud 3 lidé sdílí odpovědnost, nese každý z nich na svých bedrech jen 10% její váhy. Zbytek propadne dírami v systému. Když odpovědnost sdílí dva lidé, je snadné na někoho ukázat prstem, definovat odpovědnost, ale více? Je tu riziko, že ostatní budou předpokládat, že to vyřeší ten druhý. Pokud tedy definujeme skupinu 3 potápěčů, potom by se mělo určit, kdo bude ten silnější, kdo bude mít hlavní díl odpovědnosti. Proto toto potápění není pro každého.

A co sám

Sám je sporná definice. Buď jdu do vody opravdu sám. Z vlastní vůle, protože nemám budyho, který má čas, protože mně to takto baví. Musím si být vědom všech rizik, která mne mohou potkat. Musím být dokonale soběstačný - zdojené zásoby vzduchu, automatiky. V případě nehody mi nikdo nepomůže.

Sám může znamenat také to, že mne na dovolené spárují s nezkušeným nováčkem, který má celkem 20 ponorů v posledních 10 letech. Bude mi takový potápěč schopen pomoci v případě problémů? Pravděpodobně ne, jsem na to opět sám.

Z tohoto pohledu je možné řící, že všichni intruktoři jsou pod vodou sami, ačkoliv jsou následováni skupinou nováčků.

Být si vědom svých možností

Bez ohledu na to, jestli se potápíte sami, ve dvou nebo větší skupině, je vždy nutné si být vědom odpovědnosti, jakou nesete. Pokud je skupina větší, je dobré definovat odpovědnosti explicitně před ponorem. Pod vodou už není na dohady čas ani místo.

V poslední době čím dále více škol akceptuje solo potápění. Dokonce i PADI, které je z principu nejvíce týmové má kurzy pro solo potápění. Ale pokud to není cesta pro vás, nenuťte se.