Octopus CB

Nitrox - mýty a pověry

Proč nejste tolik unavení po ponoru s Nitroxem? A je to pravda nebo je to jen váš pocit?

Vzduch se používá k potápění od počátku. I dnes je to nejrozšířenější směs pro potápění. Obohacený vzduch o kyslík se pravidelně používá tak asi 25 let. Přičemž asi posledních 10 let je natolik rozšířen, že k němu má přístup mnohem více rekreačních potápěčů.

Nitrox poskytuje mnoho výhod, o kterých si povíme dále. Ale jedna je velmi často zmiňovaná - potápěči tvrdí, že po ponoru s Nitroxem nejsou tak unaveni. Je možné tento jev nějakým způsobem dokázat?

Únava je důsledkem fyzické aktivity. Unavený člověk se charakterizuje jako letargický, ospalý. Ńava se velmi těžko měří. Obecně se má za to, že unavený člověk má snížené rozpoznávací funkce. Pokud se tedy dělaly nějaké pokusy, byly zaměřeny na určení míry únavy podle tohoto faktoru. Výsledek je zajímavý. Ačkoliv potápěč po stejném ponoru s Nitroxem se charakterizoval jako méně unavený než po ponoru se vzduchem - jeho kognitivní funkce byly zcela stejné. tedy rozdíl, který by se dal měřit, se neprokázal.

Co je příčinou poponorové únavy?

Zde se započítává více faktorů. A ještě  mohou být u každého jiné. Pokud bychom je rozdělili na ty, které mají příčinu v potápění: teplotní dis komfort, stres z dekomprese, výdaj energie, kyslíková expozice, mořská nemoc. A ty, které s potápěním přímo nesouvisí: nedostatek spánku, alkohol, psychický stav.

Oxidační stres

Oxidační stres je jeden z faktorů, který přispívá - paradoxně - k únavě. Je to celé vysoká chemie, ze které se v podstatě dá vybrat to, že kyslík jako oxidační činidlo reaguje s dalšími látkami v našem těle. 6e vysoký parciální tlak kyslíku také není dobře již víte. Tělo na tyto vyšší hladiny reaguje "stresem". který bym zvýšit únavu.

Stres z ponoru

Naproti tomu potápění z Nitroxem může odstranit stres z rizika DCS nebo dekomprese. Takže je potápěč uvolněnější. Na druhou stranu jsem četl i názory, že únava po ponoru je vlastně lehkou formou DCS a použití Nitroxu její nástup oddálí nebo zcela utlumí. Ale to se mi zdá už jako hodně přitažené za vlasy.

Na druhou stranu nesmíme zapomínat, že zvýšená únava je jedním z průvodních znaků DCS.

Bezpečnostní tipy pro potápění s Nitroxem

Pokud se potápíte s Nitroxem, je potřeba ponory pečlivěji plánovat a dodržovat plány. Nitrox je rovnovážný stav mezi třemi vrcholy trojúhelníku

  • prodloužení pobytu pod vodou
  • zkrácení povrchového intervalu
  • omezení maximální hloubky

Pokud si chcete své ponory užít s Nitroxem, držte se následujících bodů a pamatujte, že vyšší expozice kyslíkem je pro tělo také stresující faktor, se kterým je potřeba počítat.

  • Neprodlužujte své ponory ani nezkracuje povrchové intervaly.
  • Pokud plánujete delší ponory, vyhnete se dekompresi dodržením povrchových intervalů
  • Pokud již plánujete dekompresní ponory a dekompresí s Nitroxem, nezkracujte povrchové intervaly
  • Nikdy nepřekračujte MOD (maximální operační hloubku) směsi
  • Nechte se certifikovat pro ponory s Nitroxem. Jsou divecentra, kde se bez "kartičky" s Nitroxem nezanoříte.

Užívejte si své ponory