Octopus CB

Plyny v potápění

Nepotápěč se většinou zeptá: "Kolik máš kyslíku v té své bombě?" My ale víme, že máme lahev. Bombu nosí teroristi. A nemáte tam kyslík (nebo jen velmi vzácně), ale nejčastěji vzduch. Jaké další plyny můžeme naplnit, za jakých podmínek a pro jaký účel?

Potápěč může dýchat různé plyny. Nejčastěji je to vzduch. Ale můžeme dýchat i jiné plyny. Kdy jaké? Ale začneme u toho staromódního vzduchu.

Vzduch (78% dusíku, 21% kyslíku, 1% ostatní plyny)

Vzuch dostanete všichni ve kurzech, ve všech rekračních divecentrech. Proč? Obsahuje dost kyslíku, jeho plnění do flašek je levné. Nevýhodou je ta druhá složka - dusík. Ten se nám při zvětšujícím tlaku sytí do tkání. Proto při výstupu musíme dodržovat určitý režim, aby mohlo dojít k účinnému vysycení. Expozice dusíkem omezuje délku ponoru a také hloubku ponoru, protože se za zvětšujícího tlaku stáva narkotikem. Proto byla stanovena hloubka pro rekreační potápění na 40 metrů jako takový kompromis. I když je potřeba dodat, že účinky dusíku se dost silně mění s teplotou, viditelností a psychykou potápěče.

Vzduch je dostupný snad všude. Většinou do tlaku 200 atm, řidčeji do tlaku 300 atm. Důvodem je mnohem dražší kompresor.

Nitrox do obsahu kyslíku 40%

Nitrox samozřejmě Nitrox může být bohatší na kyslík než zmíněných 40% obsahu. Ale po absolvování kurzu Nitrox budete moci pracovat s Nitroxem do 40% obsahu 02.

Lahve musí být řádně značeny. Označení potom v praxi se děje značkou EAN doprovázenou číslicí procentuálního obsahu kyslíku. Nejčastěji je k mání EAN32, EAN36 nebo EAN40. Mýtus mezi nepotápěči (a bohužel i mezi některými potápěči) je, že Nitrox umožní ponořit se hlouběji. Ale pozor, není to pravda. 

Na vinně je tentokrát kyslík, který se stává za vyšších parciálních tlaků pro lidské tělo toxickým. Takže vyšší obsah kyslíku snižuje maximální hloubku. Ale prodlužuje nedekompresní časy proti plynu s nižším obsahem kyslíku (vzduch). Proč? Protože obsahuje méně dusíku a proto tělo neabsorbuje dusíku tolik. Proto můžete v dané hloubce zústat déle, než se vzduchem. 

Závěr: nižší obsah dusíku prodlouží ponor, ale vyšší obsah kyslíku omezuje hloubku. Vhodný je pro vícedenní ponory, na dlouhé mělčí ponory.

Pokud někam cestujete, zeptejte se, jestli je Nitrox dostupný. Nezapomeňte si s sebou vzít certifikaci. Pokud se Nitroxem potápíte častěji, vyplatí se vám pořídit si vlastní analyzátor.

Trimix

To je již doména technického potápění. Je to směs kyslíku, dusíku a helia. Proč helium? Už víme, že dusík je se vzrůstající hloubkou toxický. proto je potřebujeme něčím nahradit. Helium je inertní plyn. Tedy nereaguje s našimi tkáněmi. Pokud tedy nahradíme část dusíku heliem, můžeme jít hlouběji a mít u toho čistou hlavu. 

Běžné jsou směsy 21/35 (21% kyslíku, 35% helia a zbytek (44%) dusíku). Tyto směsy se používají v hloubkách pod 50 metrů. Ale jejich limit je v toxicitě kyslíku. Pro hlubší ponory je potřeba ještě více ubrat kyslík. Potom ale nastává problém, že směs není možné dýchat na hladině a v malých hloubkách. Označuje se jako BG (bottom gas).

Naplnit trimix můžete jen ve specializovaných plnírnách.Bez patřičné certifikace vám tyto plyny nikdo nenaplní. Vzhledem k tomu, že helium je poměrně drahé, není potápění s trimixem zase tak úplně časté.

Dekompresní plyny

Dekompresními plyny označujeme Nitrox s 40 - 99% O2, popřípadě čistý kyslík. Dekompresní plyny se používají proto, aby se zvýšil gradient parciálních tlaků dusíku, případně jiných plynů a vysycení probíhalo rychleji. Použití takto vysokého obsahu kyslíku je ale již riskantní ještě z jiného důvodu. Kyslík je oxidant. A pokud jste vyššímu parciálnímu tlaku kyslíku vystaveni delší dobu, dochází k kyslíkové expozici. Dále to vyžaduje speciálně ošetřený hardware (automatiky, regulátory, první stupňě). Důvod? S kyslíkem vše rádo hoří. Pak stačí málo... Některé vazelíny používané v servizech se pro použití s vysokými koncentracemi ksyslíku vysloveně nehodí. Hardware připravený pro takto vysoké koncentrace kyslíku se nazývá "kyslíkově čistý". Pro použití Nitroxu s vysokým obsahem kyslíku je potřeba projít kurzem Advanced Nitrox.

Tam, kde vám naplní EAN36 nemusí plnit vysokoobsahové nitroxy. Ptejte se. Nezapomeňte s sebou doklad o kvalifikaci.

Komerční plyny

Do hloubek až 300 metrů se dá používat helium. Pod tyto hloubky je již helium nahrazováno vodíkem. Experimentálě bylo dosaženo hloubek přes 500 metrů (realných). Simulovaný ponor byl uskutečněn do hloubky 700m. Vzhledem k tomu, že se již dále s těmito pokusy nepokračovalo, asi to nebylo úplně snadné.

Dusík v potápění

Pokud jste nabyli dojmu, že dusík je na nic, vězte, že to není tak úplně pravda. Pokud bychom odstranili dusík z směsy úplně a nahradili jej jiným plynem, jsou problémy s tzv hloubkovým syndoromem (vysokotlaky nervový syndrom - HPNS).