Octopus CB

Poškozená láhev

Když mají problémy potápěčské flašky, má to vždy katastrofické důsledky. Přesto jsou nejvíce přehlíženou součástí výstroje.

Potápěčské lahveBereme jako samozřejmost, že naše lahve jsou v pořádku a že jsou v podstatě nerozbitné. Při půjčování bereme jako samozřejmost, že jsou otestované a zkontrolované. Z továrny lahve odchází vyrobené podle přísných norem. Ale péče o ně již je jen a pouze na majiteli nebo uživateli.

V případě, že je péče o lahve zanedbaná, může to mít fatální důsledky buď pro toho, kdo je plní nebo pro toho, kdo ji v tu chvíli používá.

Péče o lahve

Nenechte lahve stát ve sviské poloze bez zabezpečení. V případě pádu může dojit k jejich poškození. Jsou z křehkých materiálů a může dojít ke vzniku vlasových trhlin.

Náraz může také poškodit tlakový ventil lahve. Nikde nenechávejte lahve v takové poloze, kdy něco může na ventil spadnout a poškodit jej.

S ventilem se manipuluje jemně. Nedotahujte jej silou ani do jedné polohy. Tím dojde k vymačkání sedla ventilu. Pokud začne jit ventil ztuha nebo v nějaké poloze drhne, ihned jej nechte prohlédnout v servizní firmě.

Stejně jako všechno vaše vybavení, i ventilily a flašky po potápění opláchněte čistou vodou.

Ukladňujte lahve s malým tlakem, cca 10-20 atm. To zamezí vniknutí vlhkosti do lahve. Stejně tak před začátkem plnění propláchněte ventil proudem vzduchu z kompresoru, aby nedošlo k zanesení vlhkosti a nečistot do lahve. Kontrolujte obsluhu kompresoru na plnících stanicích, jestli to dělá. Jsou to vaše flašky.

Plňte lahve jen z ověřených zdrojů

Testování a kontrola

Lahve vyžadují pravidelné testování. Na lahve se dle EN razí rok a měsíc provedemní testu včetně čísla revizního technika. Platnost tohoto testu je 5 let.

Vizuální kontrola by měla probíhat každý rok. Spočívá ve sejmutí ventilu a prohlídce lahve, jestli neobsahuje rez. Zkontrolujte také ventily.

Tlaková zkouška se dělá vždy při atestu, tedy jedenkrát za 5 let. Během zkoušky se lahev naplní vodou a je natlakována na 5/3 svého provozního tlaku. Měří se deformace lahve. Voda se používá proto, že není stlačitelná a při poruše nedojde k explozi.
Pokud lahev nevyhovuje, musí být revizním technikem neopravitelně poškozena. Nejčastěji navrtáním.

Poruchy lahví

Exploze lahví jsou opravdu vzácné. Spíše se týkají křehčích hliníkových nebo kompozitních lahví, než lahví ocelových.

Když si půjčujete lahev, vždy ji prohlédněte. Nesmí být pomačkaná nebo mít hluboké šrámy. Drobné poškrábání se očekává, hlavně v divecentrech, kde se s lahvemi častmo manipuluje.

Vnitřní koroze sice může vést k oslabení stěny. Ale mnohem větší pravděpodobnost je kontaminace vzduchu odpadními produkty oxydace. Vždy si dejte pár nádechů z lahve před ponorem. Nechutná vzduch divně?

Provozní problémy

Únik plynu je jedním z nejčastějších problémů. A nemusíte myslet hned na poškození lahve. Zkontrolujte o-kroužek ventilu. Pokud syčení pochází z místa, kde je našroubován ventil, je to horší. Pravděpodobně není ventil utažen správným momentem. Ale také se mohlo stát, že flaška upadla a poškodilo se hrdlo. Vždy to nahlašte divecentru.

Svoje věco kontrolujte pravidelně. Včetně lahví.