Octopus CB

Potápění v proudech - rizika

Letím okolo stěny tychlostí pomalu jedoucího autobusu, sotva stíhám vnímat všechny detaily: želva, kanic, hejno ryb skovaných za korálem. Paráda, bez pohybu ploutve nebo ruky jsem proletěl pás dlouhý okolo půl kilometru. A teď se stáčí, slábne. Proud!

Proudy způsobuje řada faktorů, které u nás v lomech nepotkáme. Tam se setkáme pouze s nehybnou vodou. Hodně podobné potápění v proudu je potápění v řekách, kdy vás proud unáší korytem.

Proudy způsobuje mnoho faktorů - vítr, příliv a odliv, ohřívání vody. proudy jsou obvykle vodorovné - ty jsou výborné pro driftové ponory, ale jsou i výjimky. Proudy klesající a stoupající, víry. A pokud je potápěč nebo i plavec chycen v některém proudu. může nastat i životu nebezpečná situace.

Přílivové proudy nebo proudy způsobené větrem

Ty vznikají v místech přílivu. Potkají se s nimi hlavně plavci a někdy potápěči. Mechanizmus jejich vniku je jednoduchý - vítr nebo příliv tlačí k pobřeží spoustu vody. Ta musí potom někudy zase odtékat. A v jednom místě se vytvoří zpětný proud - řeka - kterým se přebytečná voda dostává pryč. Většinou je u dna, ale může zasahovat až k hladině. Plavec má problém proti němu plavat, potápěče začne tahat od stěny na volné moře. Tyto proudy jsou většinou ohraničené. Takže to chce zachovat klid a plavat pod úhlem 45° na směr proudu. Většinou se z jeho vlivu rychle vymaníte.

Sestupné proudy

Vznikají tam, kde naráží proud na stěnu nebo kde se potkávají dva proudy tekoucí proti sobě. Voda musí zase někudy odtékat. Mezi potápěči mají nepěknou pověst a objevují se ve vyprávění a snad všech starších potápek. Ale tato pověst je opodstatněná. Mohou vás během několika vteřin stáhnout do hloubek, do kterých jste se vůbec nechtěli dostat.

Většina sestupných proudů ztrácí s hloubkou sílu, ale komu by se chtělo čekat, jestli to bude ve 30 nebo 100 metrech? První pomoc je: zachovat klid, dýchat a vyrovnávat tlak. Pak začít stoupat. Ne však přímo proti proudu, ale pod úhlem 45°. Proudy jsou většinou ohraničené a měli by jste se z něj rychle vymanit.

Síla proudu také klesá se vzdáleností od stěny. Takže stoupání směrem od stěny zajistí ten samý efekt. Při špatné viditelnosti to ale může s sebou přinést další problémy.

Pokud ani jedno z toho není možné, pak je poslední možnost - vylézt po stěně. To už může být dost nebezpečné, hlavně když nemáte rukavice, můžete se způsobit ošklivá poranění a požahání od korálů a další fauny a flory na stěně.

Většinu asi napadne, proč jsem nezmínil nafouknutí BCD? Protože nafouknutý žaket nebo křídlo má mnohem větší plochu, do které se vám opře proud a bude se vám plavat mnohem hůře. Po vyplutí z proudu - a to může být i hodně náhlé - pak musíte řešit rychlé vypuštění BCD, aby jste nevylétli nad hladina jako zátka šampaňského.

Další možností, kterou jsem nezmínil, je odhození zátěže. Opět bych to volil jako až poslední možnost, protože budete po vyplutí z proudu řešit ten stejný problém jako s nafouknutým BCD - jak zastavit výstup?

Proudy výstupné

Výstupné proudy mohou potápěče vyhodit na hladinu mnohdy tak rychle, že ani nestihne zareagovat. Hrozí barotrauma, DC onemocnění. Snažte se zachovat klid, vypusťte BCD a plavte dolů, opět pod úhlem cca 45°. Sestup se zastavuje snáze, než let směrem vzhůru.

Pračka (wasch machine)

Tento proud je dost vzácný. Musí pro jeho vytvoření existovat předpoklady - profil dna, dostatečně silný proud nebo silné vlnění na povrchu. Takový proud může být nárazově dost silný a tlačí chvilku z jedné strany, chvilku z druhé strany. Bublinky víří okolo a znesnadňují orientaci - kde je nahoře, kde dole. Je potřeba zachovat klid a snažit se vyvarovat prudké a velké změně hloubky.

Vír

Proud typu vír jsem nikdy na vlastní kůži nezažil a asi není ani moc potápek, které ano. Opět musí existovat specifické podmínky pro jeho vnik a je na světě jen pár lokalit, o kterých se ví, že tam pravidelně vniká. Prevence - vyhnout se. Proud je vidět - vířící bublinky. Pokud už vás zasáhl, začne s vámi točit, dezorientuje vás. Ja potřeba plavat kolmo na směr rotace. Doporučujeme prohlédnout si toto video.

Jak poznat proud a jeho sílu

Pokud jdete do vody z lodě, je to vidět podle směru lodi na kotvě. Plivněte do vody, jak rychle se pohybuje plivanec? Podívejte se na hladinu, je rozvířená malými vlnkami a místy jsou koláče hladké vody? Pak zde je silný proud. Pohledem pod hladinu, jak vlají řasy a měkké korály? Jak se postavili hejna malých rybek? Jsou všechny postaveny jedním směrem - je proud, plavou neuspořádaně - není proud nebo velmi slabý. Pozoruje stěnu před sebou, jak se mění vlnění korálů a řas a další flory, jak se mění chování ryb.

Pokud už jste se do proudu dostali a proud vaši skupinku roztrhal, mějte s sebou vždy bójku, píšťalku nebo zrcátko, ať se na hladině shledáte a vaše loď vás bezpečně najde.  

Potápění v řece

I tohle proudové potápění má svá úskalí. Proud v řece bývá dost silný. Koryto řeky není hladké, ale jsou tam kameny, větve a kmeny stromů. Na ně vás může proud přitisknout a přimáčknout a dostat se z takového zajetí nemusí být úplně snadné. A díky síle proudu se k vám již buddy nedostane.