Octopus CB

Přírodní navigace - doplnění

I známá místa místa nabízejí možnost zlepšit své schopnosti. Zvlášť, když je viditelnost hluboko pod obvyklou hodnotou.

V článku Podvodní přírodní navigace jsme se věnovali hlavním bodům přírodní navidace. Teď si některé z nich v krátkosti prohloubíme.

SměryObecně - přírodní navigaci začnete používat vždy, když lokalitu trochu znáte, je vám jasný její profil a trasu ponoru již po několikáté opakujete. Již nepoužívíte kompas (nebo jen pro kontrolu) a necháváte se véct přírodními záchytnými body, jako jsou kameny, větve, klacky a další artefakty.

Pokud místo neznáte, věnujte pozornost breefingu. Během těch asi 10 minut by jste se měli dozvědět vše důležité o lokalitě. Divemaster nebo průvodce určitě zmíní všechny důležité orientační body včetně jejich upřesnění - hrana stěny v 10 metrech, pata stěny v 30 metrech, směr proudu, vrak v určité hloubce, doba plavání k dalšímu orientačnímu bodu, hloubka, jakým směrem se vydat, vracet se budete stejnou cestou nebo v mělčí vodě, nebo se nevracíte a loď vás následuje. 

Ale mimo to vám pomůže se zorientovat spousta dalších záchytných bodů

Vlny a proud

Už jen pohyb proudu vám většinou potvrdí, že se pohybujete správným směrem. Podívejte se, kam je unášen plankton, jak je postavená loď, ze které se potápíte. Po zanoření zkontrolujte ryby a ty sledujte celou dobu ponoru. Řeknou vám o proudu více, než si myslíte.

Vlny v písku - u pobřežních ponrů jsou skoro vždy rovnoběžně s pobřežím. Takže pokud plavete kolmo na jejich směr, plavete určitě buď ke břehu nebo od něj. Jde jen o to, co je v tu chvíli správně.

Světlo

Jakým směrem dopadají do vody sluneční paprsky. Kolik je hodin většinou víte (i pokud to není zobrazeno v počítači). A slunce vychází na východě, zapadá na západě. Takže cesta tam se stínem na pravé ruce a cesta zpět se stínem na ruce levé (například).

Hloubka

Většinou s rostoucí hloubkou se pohybujete pryč od břehu. Obráceně s klesající hloubkou se ke břehu blížíte. Většinou. Pozor na podvodní kopečky a podobně. 

Živočichové a rostliny

Koukejte se kolem sebe (proto tam také jsme, ne?). Velká gorgondie ujistí o správnosti zpáteční cesty. Ale třeba pařezy v jezerech, klády a podobně. To vše vám bude říkat: "plaveš správně".

Zvuk

I když se pod vodou špatně určuje směr, tak minimálně zesilování se dá zaznamenat. A pokud se vracíte k lodi, je její motor slyšet. Zrovna tak je možné si pomoci u pobřežních ponorů - jsou slyšet převalující se valounky. Pokud jejich rachot zesiluje, vracíte se ke břehu.

Pomocí těchto přírodních pomůcek by jste měli být schopni najít cestu zpět. Jen mít oči otevřené.