Octopus CB

Proč zamrzají regulátory?

Proč zamrzne automatika? Může se to stát i mně? Jaké startovací podmínky jsou potřeba pro zamrznutí automatiky. Jak se s free flow vyrovnat? Aktualizováno.

Jak jste se učili v prvním kurzu OWD, fyzika za to může. To ona je na vině.

ilustrační fotoČasto se traduje,. že automatika může zamrznout pouze ve studené vodě. Ale pojďme si definovat, co to je studená voda. A také musíme vyjmenovat další faktory, které vedou k zamrznutí automatiky. Protože zamrznutí automatiky a následné free flow je důsledek interakce mnoha  dílčích podmínek, která každá sama o sobě by vůbec nemusela vést k problému.

Jaké proměnné vstupují do rovnice zamrznutí automatiky?

  • Teplota vody. Uvádí se, že za studenou se považuje již voda pod 10°C
  • Dechový průtok - tady jak moc funíme
  • Tlak v nádrži
  • Okolní tlak
  • Kvalita vzduchu v lahvi
  • Frekvence dýchání

Podle prvního zákona termodynamiky platí, že součet všech energií uzavřené soustavy je konstantní. Zatím tedy budeme uvažovat, že naše automatika je izolovaná od vody. Prostě je v nějaké bublině.

V podstatě se dá shrnout do jednuchého vzorečku: 

Kde ρ je hustota vzduchu. Tak se nám, bohužel, ze těchto pomínek mění.
v je rychlost vzduchu v trubici
p je tlak

To vede k obecnější představě

kde cp je měrná tepená kapacita plynu. 

Pokud si tedy představíte hodnoty před prvním stupněm a za ním, je jasné, že změna rychlosti a tlaku se musí někde vykompenzovat. A když se nám už nuceně změnila rychlost (mnohem rychleji se pohybuje plyn v hadici k prvnímu stupni) a tlak (má mnohem menší tlak), musí se změnit ještě teplota. A plyn se tedy ochladí. A to poměrně značně.

Dále už to nebudem počítat, jen si vyjmenujeme změny, které se v prvním stupni odehrají se vzduchem.

Změny vzduchu při proudění prvním stupněm

Při prudkém poklesu teploty se samozřejmě ochladí celý první stupeň. Ale je ponořen v okolní vodě, která je stále ještě "teplá" (určitě má více než 4°C). Pokud tedy nefuníte moc a moc rychle, okolní voda jej stihne "ohřívat". 

Pokud máte vlhký vzduch, může se stát, že při prudkém poklesu teploty se z něj vysráží kapičky a začnou mrznout. A pokud taková kulička, malinkatá, se dostane pod sedlo pístku nebo mebrány, ta nedovře. A místo, aby se vše uklidnilo a "ohřálo" od okolní vody před dalším nádechem, začne zde proudit vzduch a vše dále ochlazovat. A mezera se zvětšuje, vzduchu je více a více. 

Jak předejít zamrznutí automatiky

  • Především servizem automatik. Pokud již automatika dosluhuje a lehce "podchází", je to nepříjemné v moři s vodou 20°C. Ale ve vodě 10°C již to může být smrtelně nebezpečné.
  • Plnit na spolehlivých místech s dobrou a stálou kvalitou vzduchu
  • Být za všech okolností klidný a mít dýchání pod kontrolou

Co když automatika zamrzne

Pokud automatika zamrzne, je nutné zastavit přívod vzduchu do postiženého místa. Tedy buď sám nebo s pomocí buddyho uzavřít přívod do postižené automatiky. Po uzavření přechod na záložní okruh. Proto mám dvě nezávislé větve, když jdu do studené vody.

V každém případě je to důvod k ukončení ponoru a začátek na výstup. Samozřejmě se zachováním všech deko a bezpečnostních zastávek.

Jak dlouho?

Zásadní otázka. Jak dlouho? Já osobně neměřil, jen opisuji. Ale fakt je to rychle. Testováno na 12 litrové lahvi naplněné na 200atm.

Co je porouchané Hloubka Čas do vyprázdnění
Free flow 0m (hladina)  255 sec
 30m  155 sec

Prasklá hadice manometru (vysokotlak)

0m (hladina) 1320 sec 
 30m 1320 sec
Prasklá hadice 2. st (středotlak) 0m (hladina) 83 sec
 30m 81 sec


Proč takto?

Vysokotlaká hadice má strašně malou dírku. A i vzduch potřebuje na průtok nějaký průřez. Jeho rychlost je konečná. Takže pokud prakne vysokotlaká hadice, je času poměrně hodně.

Free flow sice utíká středotlakou hadicí, ale přecijenom je brzděn na výstupu regulátorem - 2 stupněm. 

Pokud praskne hadice středotlaku a vzduch může ven plným průřezem nebržděn mechanismem regulátoru 2. stupně, je plná lahev pryč za minutu. V hloubce 30 metrů s polovinou lahve máte na řešení ani ne 40 vteřin. S 15 litrovou lahví budu mít na vše asi tak o 25% více času. S dvojčetem 2x12 litrů pak skoro dvojnásobek.

A to vše závisí na typu automatiky prvního i druhého stupně a průtoku přes ventil lahve. To jsou další proměnné, které mohou vyprázdnění lahve uspíšit nebo oddálit. Ale ne o moc.

Demonstrace

Pěkná demonstrace je na videu, kde je ukázka free flow, prasklé středotlaké a prasklé vysokotlaké hadice. Hodnoty z videa jsou nepatrně odlišné. Určitě použili jiný regulátor, hadice o jiném průřezu a jinou lahev (asi S80). Ale poměr jednotlivých časů zůstal stejný.

A již video: https://vimeo.com/151452141

A výsledky pro nedočkavé.

free-flow times