Octopus CB

Proč znát svoji hladinovu spotřenbu vzduchu?

Spotřeba vzduchu je velmi časté téma mezi potápěči. Větší, menší, hloubka. Ano, to je klíč k plánování ponoru.

Spotřeba vzduchu určuje délku ponoru, aspoň pro většinu. Hlavně u mělčích ponorů, kde omezením je hlavně množství vzduchu a ne dusíková zátěž. A moderní počítače vám umožňují ponor měnit v závislosti na nasycení dusíkem. A tím se ponory prodlužují. A limituje nás zásoba, kterou si neseme s sebou. A naše spotřeba.

Sledování spotřeby

Spotřeba vzduchu je významný ukazatel toho, jak se ve své dovednosti lepšíte. Obvykle, čím více ponorů, tím více zkušeností, tím lépe hospodaříte se vzduchem. Sledování spotřeby je také vodítkem pro plánování ponorů, zejména ponorů na limitech potápěče (se započítáním bezpečnostní rezervy, samozřejmě).

Vzduch v hloubce

Sledovat spotřebu ale není jen koukat na manometr a kochat se tím, jak se ručička s každým nádechem pohybuje směrem dolů. Spotřeba vzduchu podle manometru vám řekne jen a pouze vaše spotřeba na konkrétním ponoru. A jednotlivé ponory se od sebe liší, hlavně hloubkou. A tím tlakem, který na vás působí. A v závislosti na tlaku se mění objem vzduchu, který spotřebujete při každém nádechu.

SAC

Abychom mohli porovnat ponory mezi sebou, je potřeba k spotřebě přidat faktor hloubky. Pokud umíte násobit a dělit (předpokládám, že ano), není to nic složitého.

Co je potřeba

  • Množství vzduchu spotřebované během ponoru v barech
  • Délku ponoru v minutách
  • Průměrnou hloubku ponoru - z toho znáte tlak, který na vás působil

Toto množství vydělte délkou ponoru. Dostáváte minutovou spotřebu vzduchu na ponoru. To vydělte tlakem v hloubce

SAC = Vzduch spotřebovaný za ponor v barech / minutová délka ponoru / Celkový tlak v hloubce

RMV

Hlavním problém se SAC je, že závisí na velikosti flašky, se kterou se potápíte. Dva bary z lahve 10 litrů obsahují mnohem méně vzduchu než 2 bary z lahve 15 litrů. Proto je potřeba toto naše číslo oprostit od vlivu velikosti lahve. Pokud vynásobíme hodnotu SAC velikostí nádrže, dostáváme průměrný respirační objem za jednotku času na hladině. A tato jednotka je v litrech/minutu a můžeme ji snadno aplikovat na různé objemy lahví, se kterými se potápíme.

RMV = SAC * velikost lahve v litrech

Použití RMV

RMV je číslo, které můžeme použít pro srovnání jednotlivých ponorů, pro plánování času na dně, pro plánování délky ponoru, hloubky nebo pro výpočet potřebného objemu plynu pro daný chystaný ponor.

Příklad: moje RMV = 19 l/min. Plánuji ponor s průměrnou hloubkou 20m na 35 minut. Bude mi stačit 15 litrová lahev? Tlak v hloubce 20 metrů je 3 atm. Tedy:

19 l/min * čas ponoru * tlak ponoru = 19 * 35 * 3 = 1995 l. Lahev 15l obsahuje 3000 litrů. Z toho je potřeba 750l (50 bar) ponechat jako bezpečností rezervu. Na spotřebu mi zbývá 2250 l. Takže tento ponor mohu uskutečnit se zachováním všech bezpečnostních variant. 

Je důležité upozornit na to, že pokud plánuji ponor, který má výrazné hloubkové skoky, je potřeba plánovat tyto části ponoru samostatně. Příkladem může být ponor k vraku v hloubce 30m. Plán je rychle se dostat na hloubku 30 metrů a prohlédnout si vrat zvenčí. cca 15 minut. Potom vystoupit na hloubku palub - 20m a tam vydržet dalších 25 minut. Potom vystoupit stěnou na hloubku 10m a tam pobýt 10 minut. 

Tento ponor je potřeba plánovat po jeho částech.

Část 1: RMV * čas segmentu 1 * tlak 1 = 19 * 15 * 4 = 1140 l

Část 2: RMV * čas segmentu 2 * tlak 2 = 19 * 25 * 3 = 1425 l

Část 3: RMV * čas segmentu 3 * tlak 3 = 19 * 10 * 2 = 380 l

Suma: 2945 litrů vzduchu. Protože ve flašce 15 litrů mám 3000 litrů - nemohu si takový ponor dovolit a musím z plánu někde slevit.

Ještě bych chtěl upozornit, že se zde nezabývám nasycením dusíkem. Jde  a pouze o spotřebu vzduchu.

A jaká je správná hodnota RMV?

Správná je ta vaše. Teoreticky by se mělo číslo RMV pohybovat někde mezi 15 - 25 l/min. U nových potápěčů bude pravděpodobně při jejich prvních ponorech i za těmito hranicemi.

Pro srovnání je potřeba uvést, že i zkušení potápěči mají RMV rozdílné pro jednotlivé ponory. Určitě to bude jiné pro ponor v moři s krásnou viditelností a jiné na Orlíku s viditelností skoro nula. I s tím je potřeba počítat při plánování.

Pro vaše plánování by jste vždy měli vycházet z té nejhorší hodnoty RMV, kterou jste za daných podmínek v podlesní době dosáhli.

Moje RMV z posledních ponorů se pohybuje v rozmezí 18 - 19 l/min. Na posledním ponoru bylo 18,6 l/min