Octopus CB

Sestupné proudy - jak se zachovat

Být zachycen sestupným proudem je dost nepříjemné a někdy i nebezpečné. Co dělat, jak se z něj dostat?

Iliustrační fotoKrásný ponor, plavete se svým buddym okolo stěny, hloubka okolo 25 metrů, dobrý čas, vzduchu ještě habaděj. Najednou vás něco popadne a začně táhnou dolů. Dofukujtete BCD, ale jako by se nic nedělo. Během několika vtzeřin jste v 35 metrech a stále padáte dolů... Tak tak stíháte vyrovnávat uši. BCD přepouští vzduch pojistným ventilem, panika se blíží...

Pryč od stěny

Váš buddy je vysoko nad vámi a ukazuje, že máte stoupat. Stoupejte, ale ne kolmo k němu, ale v úhlu 45°pryč od stěny.
Tyto proudy se rády vytváří blízko stěny a dále od stěny rychle slábnou. Jakmile vás proud "pustí", je potřeba upustit natlakované BCD a vyrovnat vztlak. Je čas na kontrolu vzduchu. A v případě potřeby ukončit ponor.

Co způsobuje sestupné proudy

Velmi často se objevují na lokalitách., kde jsou silné proudy a kde se stýkají proudy. Například při obtékání otrova. Voda se pak musí někam nacpat. A většinou dolů. Občas za tyto proudy může lokální povětrnostní změna - bouřka s prodkých ochlazením - pak studená, těžší, voda, bude padat dolů. Problé u těchto proudů je, že nejsou stálé. Objeví se vždy jen tu a tam za pro ně příznivé konstalace.

Jak reagovat

Vždy je potřeba rychle reagovat. Nafoukat BCD, aby se okamžitě zpomalil pád. Ale není možné počkat, že to přejde. Je potřeba se dostat pryč. Plavte pryč od stěny v úhlu 45°C směrem vzhůru. Je velmi pravděpodobné, že po chvíli se z proudu dostanete pryč. Nezkoušejte plavat kolmo nahoru, zbytečně se trychle vyčerpáte, ale zůstanete v proudu. Uvědomte si, že naplnění žaketu nebo křídla nemusí stačit - proud bude silnější - a jen jste mu poskytli další plochu, do které se může opřít. Odhození váhy berte až jako poslední možnost. To pak může vést k opačnému problému - příliš rychlému výstupu.

Jak poznat sestupný proud?

Nějaká znamení existují, je potřeba si všímat okolí. Bubliny od výdechu, které divně víří okolo. Rostliny a měkké korály vlají směrem dolů. Malé ryby se skovávají pod převisy a nebo plavou jen směrem nahoru. Poslouchejte breefing před ponorem. Tan, kdo zná danou lokalitu může předpovědět jejich vnik a sílu a včas vás varovat. A budujte své potápěčské znalosti postupně. Čerstvé OWD nemá v takových podmínkách co dělat.