Octopus CB

Smrtící panika - 5 tipů, jak pomoci

Uvádí se, že za asi 20% nehod ve finále může panika. Jak poznat panikařícího potápěče? Jak sním komunikovat? Jak mu pomoci?

Většina z nás, pokus se dostane do stavu paniky, přestane uvažovat racionálně. Dá se to nacvičit, trénovat obtížné situace. Tím budete posouvat své schopnosti a hlavně víkru ve své schopnosti. Ale o tom až jindy. Dnes si povímě 5 zásadních kroků, které by jste měli dodržet ři setkání a pomoci s panikařícím potápěčem.

1. Jak se panika pozná

Potápěč, který se je ve stavu nastávající paniky - říkejme tomu stavu úzkost - se snaží zvládnout nějakou situaci (technickou, ale třeba i psychickou) a nedaří se mu to. Je z toho flustrovaný a pomalu přestává uvažovat normálně. Stav úzkosti se pozná podle "nevidoucího" pohledu. Bezmyšlenkovité reakce na signály - zepttáte se, jak je na tom vzduchem a dostanete okamžitě sygnál OK. Vůbec vás nevnímá. Před ponorem si všímejte kamarádů, kteří jsou rozrušení (je tam proud, bojí se ho, ...), kteří se zbytečně fixují na jednu součástku výstroje a stále kolem dokola ji kontrolují, kteří se stále kolem dokola vyptávají na jednu a tu samou věc v plánu ponoru a zdá se, že jim není jasná. Naodbývejte je, v klidu to s nimi proberte. Uklidní se na nebudou panikařit pod vodou. Tam se jim pomáhá hůře.

2. Pod vodou k nim přistupujte opatrně

Pokud zaregistrujete potápěče v panice, přibližujte se k nim opatrně. Jedním z možných scénářů totiž je, že se po vás vrhne jako po záchreném lanu - doslova. Natáhněte k nim ruku, dlaní nahoru, , to je psychycký signál pro podání pomocné ruky. Zůstaňte od nich asi na délku paže dokud vás nezačnou vnímat.

3. Koukat se do očí, dýchat

Rika na rameni nebo předloktí, oční kontakt. To jsou dva nejúčinější způsoby pro rychlé uklidnění. Jakmile s ním navážete oční kontakt, uchopte jej za popruh BCD, za ruku, Druhou rukou ukazujte rytmus dýchání - dejte si na horní část hrudníku a ukazujte rytmus dýchání. Počkejte, až se jeho dýchání zklidní a dostane do rytmu s vaším. Pokud toto dokážete, máte vyhráno.

 4. Převzí řízení

Pokud panikařící potápěč nereaguje, nevnímá, je potřeba převzít kontrolu. Vždy ze zadu. Dostaňte se za potápěče, uchopte jej za ventil lahve a pomocí svého BCD zahajte výstup. V této pozici můžete i dosáhnout na ventili na jeho BCD a případně je trochu upustit, aby jste snáze regulovali rychlost výstupu. Kontrolujte, že reglátor má stále v ústech. Po dosažení hladiny nafoukněte nejpreve svůj BCD a potom i svého buddyho. Pokud je to nutné, odhoďte jeho zátěž, ale většinou po úspěšném dosažení hladiny a stabilizace polohy nastává rychlé uklidnění.

5. Vědět, kde je hranice

Tohle se neříká snadno, ale vždy je potřeba myslet především na svoji bezpečnost. Pokud s vámi začne bojovat a prát se, je lepší ustoupit.