Octopus CB

Vypuštění bójky

Vypouštění bójky je jedna ze základních dovedností. Hlavně při potápění na moři, ale i v českých podmínkách se najdou místa, kdy je použití signální bójky více než vhodné.

VPřipravená bójka některých školách se vypouštění učí již v základním OWD kurzu. Některé školy sice tyto dovednosti v rámci OWD zmiňují. A některé školy (již je jich menšina) stále ponechávají výuku vypuštění bójky až na kurz OWD. V době, kdy jsme dělali kurz my, se nikdo o bójku ani nezajímal.

Nezaškodí si tyto dovednosti osvojit a pravidelně zkoušet. Většina situací při ukončení ponoru, obvykle na bezpečnostní zastávce nebo dekompresní zastávce, začíná právě slovy "vypustíme signální bójku".

Takže vystrčit klobásu z vody je nezbytné v těchto standardních situacích

  • Při proudovém potápění - je nutné signalizovat svoji polohu doprovodné lodi 
  • Při ukončení ponoru v proudu, kdy je nutné ukázat svoji polohu na loď
  • Na bezpečnostní nebo dekompresní zastávce kde je lodní provoz
  • Na bezpečnostní nebo dekompresní zastávce pomůže stabilizovat hloubku. Karabinkou si zajistíme potřebnou hloubku a pak se na bójku lehce zavěsíme
  • Tažení bójky za sebou pokud je potřeba poskytnou vizuální referenční bod skupině potápěčů. 

Obvykle jsou bójky dodávány s šnůrou. Ale je výhodnější používat oddělený bubínek, který je přichycen na D kroužku, než integrovanou šňůru v bójce. Bubínek snižuje riziko zamotání a je možné je snadno a rychle použít jako osobní linku při vyhledávání.

ilustrační foto - bójkaZákladní postup při vypuštění bójky je

  • Vytáhnout bójku z kapsy nebo odepnout z D-kroužku a rozbalit ji. Nejlepší je do ní jednou dýchnout, aby se stabilizovala a neměla snahu padat horní částí dolů
  • Odepnout bubínek z D-kroužku a liščí smyčkou jej připevnit k bójce. Karabinu si nechte po ruce, budete ji potřebovat v posledním kroku. Vhodné je karabinu cvaknout na D-kroužek nebo držák světla.
  • Srovnat si bubínek a bójku před sebou tak, aby jste se nezamotali
  • Pokud používáte hlavní hadici dlouhou, přejděte na záložní automatiku a z hlavní automatiky pusťte do bójky dost vzduchu. V tuto chvíli je dobré být vydechnutý, aby se vyrovnal vztlak od bójky. Pokud používáte hlavní automatiku na krátké hadici, nic neprohazujete, ale ze záložní na dlouhé hadici napusťte bójku vzduchem.
  • Počkejte, až se přestane šňůra z cívky odvíjet a pomocí karabiny zamkněte šňůru na odvinuté délce.

Kdy jste naposledy cvičili vypuštění bójky?

Na závěr jedno instruktážní video. I když raději doporučuji napouštět bójku z automatiky v natažené ruce. Snižuje se tím riziko zachycení. Mně osobně se při tomhle manévru povedlo zamotat si do šňůry přezku masky. A po vypuštění bójky zmizela nejen bójka, ale i maska. Naštěstí mívám s sebou jednu v kapse sucháče. :-)