Octopus CB

Zamrznutá automatika

Moderní regulátory jsou navrženy a vyrobeny tak, že se před pár desítkami let o tom nikomu ani nezdálo. Ale to neznamená, že jsou bezporuchové a snesou jakékoliv zacházení. I regulátor může selhat a "zamrznout".

regulatoryPokud regulátor selže, zůstane plně otevřený a velmi rychle vyprázdní vaši zásobu vzduchu. Co dělat, když se tohle stane v hloubce?

Určitě jste viděli spoustu potápěčů, kterým po skoku do vody začas syčet regulátor. Je to nepříjemnost, která se dá ukončit během několika vtěřin. Ztratil sice část zásoby vzduchu, ale může se buď vrátit na loď nebo upravit podle toho plán ponoru. Ale v hloubce to může být i dost nebezpečné.

Prevence

Stejně jako každé zařízení, i automatika funguje lépe, pokud je pravidelně servizovaná. Šetřit na servizu znamená minimálně neefiktivní provoz automatiky, v horším případě závadu.

Automatiky (první u druhé stupně) by jste měli servizovat nejméně jednou do roka.

Správný nástroj 

Nejčastějším důvodem selhání je právě velký chlad. V ýrobci sice testují a vyvíjejí regulátory tak, aby vydržely co nejextrémnější podmínky, ale i tak může dojít k problémům. Pokud první stupeň redukuje tlak 200 bar na cca 10 bar, teplota díky škrcení bude klesat. A se zvětšujícím se průtokem dochází k vychlazování prvního stupně ještě více. A to ve finále ve spolupráci s dalšími pomínkami, může vést k free flow, tedy samovolnému úniku plynu.

Při potápění, nejen ve studené vodě, se vždy se snažte udržet automatiku bez vlhkosti. Zároveň i plyn, který plníte, by měl  být co nejsušší. Z automatiky začněte dýchat až pod vodou. Okolní voda studená paradoxně snáze předává teplo a automatiku ohřívá.

Určitě se v vyhněte prudkým odběrům. Například plnění bójky, plnění žaketu nebo sucháče. Vždy používejte krátké pulzy a mezi nimi vždy chvilku vyčkejte.

Co dělat, když se to stane

Ilustrační fotoPokud se přesto stane, zachovejte klid.

Dýchat

Dýchejte. Všechny školy učí již v OWD kurzu, jak dýchat z volně ucházející automatiky.

  • Vezměte regulátor do úst šikmo, aby přicházející vzduch mohl koutkem odcházet
  • Nakloňte hlavu, bubliny budou snáze odcházet a nebudou vám bránit ve výhledu
  • Při nadechování mějte jazyk proti náústku a používejte jej jako filtr proti vniklé vodě a případným nečistotám z okolí.

Lahev unikne během několika minut, ale v formaci s buddym máte dost času jej najít a přejít na jeho záložní automatiku.

Redundance

Ve studené vodě by jste měli mít vždy redundantní zdroj vzduchu. Nejlépe stage lahev. V tuto chvíli máte nezávislý zdroj plynu a na řešení situace máte více času.

Izolace problému

Minimální bezpečnostní zdvojení je láhev s dvojventilem a dvěmi nezávislými automatikami. Lepší je twin set (dvojče). V první chvíli je nutné určit problémovou automatiku. Potom uzavřit ten ventil, na kterém je problém. 

Problém "zamrznutí"

Při zamrznutí dochází k tomu, že vlivem škrcení prudce klesá tlak a zvyšuje se rychlost na škrtící štěrbině (při průchodu okolo pístku nebo membrány). Pokud je v automatice vlhkost nebo je vzduch v lahvi vlhký, vede to k mrznutí této vlhkosti a zablokování uzavření průchodu po ukončení nádechu. Plyn začne volně proudit, tím dojde k dalšímu vychlazování a zvětšování problému. Po uzavření ventilu se automatika od okolní vody ohřeje a během pár minut tyto krystalky zase rozmrznou a ventil se uzavře.

Po uzavření ventilu je po několika minutách možné vyzkoušet, zdaly problém přetrvává. Pokud bylo přčinou "zamrznutí", problém by se měl sám vyřešit a automatiku je možné dále používat. S opatrností. Problém se může vrátit. Pokud byla příčina jiná (třeba technická závada), problém bude trvat. 

Některé školy nabízí i kurzy Self reliant diver nebo Solo diver, kde se tyto postupy učí. Tyto postupy se také učí ve všech kurzech technického potápění.