Octopus CB

5 tipů pro bezpečné safety stopy

Každý ponor končí bezpečnostní zastávkou. Ale mnozí ji vynechávají úmyslně, mnozí neúmyslně. Výsledkem je vždy vyšší riziko nějaké dekompresní příhody.

Safety stopBezpečnostní zastávka by měla být neprosto samozřejmou součástí každého ponoru. Ti, kteří ji přeskakují vědomě, asi tohle stejně nečtou. Pak jsou mezi námi také potápěči, kteří ji občas "nezvládnou" v důsledku špatného vyvážení - jsou prostě moc lehcí a 2kg vydýchaného vzduchu jim chybí.

Začátek zastávky

O výstupu se již psalo třeba zde. Rychlost výstupu by nikdy neměla překročit 10 metrů za minutu. Ale jak to bývá, můně je nekdy více. Nás, když jsme ještě neměli počítače ani hodinky, učili "Za bublinkou netečně - ke hladině bezpečně." A mysleli ty nejmenší bulbinky, ne ty veliké. A správné vyvážení a zvládnutí vztlaku je podmínkou pro úspěšné dokončení bezpečnostní zastávky.

Poloha těla

Položte se na vodu v trimu. Je to nejsnazší poloha, ve které se nejlépe udržuje stejná hloubka. Očima sledujte nějaký referenční bod nebo hloubkoměr.

Výstup na lince

Pokud vystupujete podél linky nebo výstupového lana, nedržte se jej, pokud není vysloveně zbytí (třeba proud). Sledujte linku očima, popřípadě udělejte z prstů koužek, ve kterém necháte linku volně probíhat. Pokud je lano nebo linka připevněna k lodi, zbytečně by to s vámi házelo nahoru a dolů. Je to nepohodlně a nebezpečné.

V proudu je nejvýhodnější použít osobní úvaz a k výstupovému lanu se připnout. Nejenže se vás tam pak vejde více, ale jste odstíněni od kolísání linky od lodi.

Čas zastávky

Řiďte se vždy podle svého počítače. že vás kamarád již má odpočítáno? No a co!

Ukončení bezpečnostní zastávky

Spousta potápek si myslí, že ukončením zastávky končí prostě ponor a oni mohou "vyskočit" na loď. Tak to ne. Posledních 5 metrů je vlastně nejnebezpčnějších z hlediska změny objemu vzduchu. proto i výstup z 5 metrů by měl být opravdu, ale opravdu pozvolný. Asi ta nejpomalejší část ponoru.

 

Já jsem se začal učit vyvažovat jako začínající potápka po návštěvě jednoho vraku, kde jsme viseli v počtu asi 6 na výstupovém laně připevněném k bójce. Byly vlny a my se tam zmítali v hroznu. A náš divemaster se vnášel na modou hlubinou vedle nás a chechtal se tak, až mu teklo do masky. To jsem prostě musel umět.