Octopus CB

Technika kopu

Při potápění - a není nutné uvádět technické - můžeme použít několik druhů kopů. Některé jsou samozřejmé, jiné méně.

Umět několik technik kopů je příjemné. Je možné je měnit podle prostředí, techniky, podmínek, stavu potápěče. A, pokud je střídáme, si odpočinou namáhané svaly. Dalším důvodem je naše krédo - vidět, nechat žít a neobtěžovat. Proč kalit vodu, když to není nutné. A ohleduplnost k okolí a ostatním - není příjemné dohánět budyho v mraku písku a kalu. A samozřejmě - pud sebezáchovy. Není příjemné se potkat na vraku v uzavřené místnosti s někým, kdo tam vyrobí během několika vtěřin tmu jako v pr*li. A pokud fotíte - myslete na ty s foťákem, kteří připlavou po vás. Také chtějí čistou vodu.

Rozdělení kopů podle provedení

Klasický kraulový kop

Při klasickém kraulovém kopu, který je v podstatě intuitivní, pohyb vychází až z kyčle, pohyb vede koleno. Záběr je veden silou při směru dolů i nahoru, zabírají obě strany ploutve. Pohyb vody za ploutví směřuje šikmo nahoru a dolů za potápěčem. 

Výhody:

 • Velký, dlouhý záběr 
 • Poměrně velká síla, kterou jsme schopni vyvinout

Nevýhody:

 • Velká energetická náročnost
 • Jak již bylo zmíněno, proud vody míří šikmo nahoru a dolů. Tedy jsou velké energetické ztráty.
 • Díky směru proudu tento kop velmi víří sediment pod i nad potápěčem

Nevhodný do uzavřených prostor a tam, kde je kalivé prostředí.

Ukázka

Modifikovaný kraulový kop

Modifikovaný kraulový kop vychází z polohy potápěče v trimu (tedy ležící vodorovně, ploutve nad potápěčem).  Kop je krátký, pohyb vychází z kolena a zabírá pouze nártová část ploutve. Pohyb končí relativně brzy. To proto, aby ploutev nehnala vodu směrem ke dnu, ale pouze dozadu. Nohy se v záběru střídají.

Výhody

 • Vhodný do kalivého prostředí, úzké prostory
 • Energetická náročnost

DIR Modifikovaný kraulový kop

Tento kop vychází z již zmíněného kodifikovaného kopu. Pohyb je ještě kratší, ale rychlejší. Je náročnější na koordinaci. Vhodný do nízkých a úzkých prostor. Kop vychází hlavně z kotníku.

Výhody stejné jako modifikovaný kraulový kop

Ukázka

Žabí kop

Je vhodný skoro vždy. Pokud jej zvládnete, je to nejúčinější kop. Většina potápěčů jej časem přijme za svůj základní kop. Kop zabírá chodidlovou stranou ploutve, síla směřuje převážně dozadu. Z toho vyplývá jeho vhodnost do kalivých prostředí.

Výhody

 • Energetická náročnost  (skoro žádné ztráty)
 • Vhodný pro kalivé prostředí

Nevýhody

 • Nevhodný do úzkých prostředí (chodby, průlezy)

Ukázka

Modifikovaný žabí kop

Je odvozen od žabího kopu. jen jeho provedení je užší, takže jej lze použít i v užších prostorách. Zde pohyb vychází spíše z kotníku než z kolen. Většina potápek používá něco mezi žabím kopem a modifikovaným žabím kopem.

Výhody

 • Nízká energetická náročnost
 • Vhodný skoro vždy a ve všech prostředích

Nevýhody

 • Snad nejsou :-)

Ukázka

Zpětný kop (zpátečka)

Jeden z nejtěžších kopů. Zde vlastně nejde ani tak o ploutve, ale o zvládnutí pohybu nohou, hlavně holení části. Sílu kopu znají hlavně ti, co mají zaměstnané ruce (fotografové, kameramani, ...). V podstatě je potřeba dostat ploutve bez odporu co nejdál za potápěče. Pokud je potápěč v trimu, tak listy ploutví jsou rovnoběžně s jeho polohou a v kolenou pomalu natahujeme nohy. Zároveň udržujeme listy ploutví stále rovnoběžně s tělem potápěče. Nakonec vytočíme nohy do stran a zpevníme nohu v kotníku tak, aby se listy dostaly do postoje ala Chaplin. Nakonec roznožíme a nakonci roznožení stáhneme nohy opět do základní polohy tak, aby listy ploutví nebrzdily.

Výhody

 • Zacouvám a nemusím se otáčet
 • zabrzdím, pokud se přibližují k něčemu, o co se nechci nebo nesmím opřít. (vyplašit)

Nevýhody

 • Těžký kop, který je potřeba dlouho trénovat.

Ukázka

Otočka - helikoptéra

Je opět jeden z těžších kopů. Jeho náročnost je hlavně v tom, že každá noha dělá trochu něco jiného. V podstatě bychom mohli popsat otočku tak, že jedna noha provádí modifikovaný žabí kop a druhá couvání. Což vede k efektu pásáku - otočíme se na místě.

Výhody

 • Snadnost otočky na místě
 • Nekalivé provedení

Nevýhody

 • Náročné na techniku zvládnutí

Ukázka

Jaký kop zvolit?

Jak již bylo řečeno, základní volba kopu vychází z prostředí, ve kterém se necházíme. To je základ. A dalším kritérium? Asi - jak chcete. 

A také to můžete zkusit bez ploutví