Octopus CB

Vše, co jste chtěli vědět o proudech

Proudy jsou různé - vodorovné, svislé, rotační. A některé z nich mohou být i pěkně nebezpečné.

Faktory způsobující proudy jsou různé - příliv, odliv (ty nejčastější), teplotní rozdíly (ty jsou již méně známé), vítr (i hodně vzdálený). A pokud se do nějakého proudu dostanete nečekaně, nebo jeho směr a rychlost je nečekaná, může to vést k opravdu nebezpečné situaci.

Vodorovné proudy

Jsou ty nejčastější. Vznikají buď vlivem přílivu a odlivu nebo působením teplotních rozdílů v oceánu na velké vzdálnoesti nebo větry (někdy i celkem vzdálenými). Tyto prodou jsou většinou nezáludné. Ale pozor, pokud se setkají s nějakou překážkou nebo jiným proudem. Pak se mohou rychle (na pár metrech) změnit v proudy klesající nebo stoupající. Pozor na jejich sílu, která může být hodně proměnlivá. Vzpomínám na jeden ponor na Bali, kde byl proud tak silný, že se nedalo ani udržet na laně za lodí, proud z takového potápěče serval veškerou výbavu maskou počínaje a ploutvemi konče. Jediná cesta byla na "teď" skočit nechat se unášet proudem.

Potápění v těchto proudech je velice zábavné, připomíná let nad útesem. Ale je potřba mít na lodi zkušenou posádku, která dokáže vaši stopu sledovat a při ukončení ponoru být okamžitě na místě a potápěče "posbírat".

Stoupavé proudy

Stoupavé proudy můžou být důsledkem vtrů nebo teplotních rozdílů nebo důsledkem srážky dvou vodorvoných proudů. Často se vyskytují u nějaké překážky, na kterou narazí hlubinný vodorovný proud a ta masy vody donutí vystoupat nahoru. Většinou není jejich šířka moc veliká a dá se z nich uniknout do strany.

Riziko setkání s stoupavými proudy je v tom, že dokáží potápěče během několika málo desítek vteřin (záleží na síle) vytáhnout z hloubky na hladinu. A s tím souvisí všechny problémy rychlého vynoření - vnik DCS, plicní embolie atd. 

Vždy, když vás proud zachytí je potřeba si uvědomit, co to je za proud. A pak teprve bez pamiky, ale rozhodně jednat. V případě soupavývh proudů je potřeba si uvědomit, že slábnou se vzdáleností od překážky (tedy stěny). Nejlepší je zamířit šikno dolů směrem na volné moře (ano, i když to vypadá bláznivě). A vypustit žaket. Pokud se proud směrem od stěny nezměnšuje neno na to nemáte odvahu, je možné se chytit stěny a vydat se někam do strany. Během několika desítek metrů by měl proud zeslábnout. Problémem je nebezpečí úrazu o stěnu, požahání, odření.

Klesající proudy 

Jsou opakem proudů stoupavých, Rovněž jejich vznik je dám podobnými mechanismy. Většinou nejsou tak silné, ale o to jsou zákeřnější, protože se můžete ocitnout hlouběji, neý by jste chtěli a pěkně nenápadně. Obrana je stejná jako u proudů stoupajících. 

Jakmile jste zachyceni proudem, je potřeba se dostat z jeho dosahu. Opět se pokuste dostat z vlivu roudu směrem širé moře nebo se chytněte stěny a zamiřte do strany. BCD přifouknětem. Ale mějte na paměti, že tím zvětšujete svůj objem a tedy i plochu, do které se voda může opřít. Takže dofukování BCD ůže být u silných proudů kotraproduktivní!

Pračka (buben)

Tyto proudy vznikají působením přilivu a odlivu - tedy odtékání nebo přitékání velkého množství vody. jsou velmi nepříjemné, protože jsou silné a zmítají potápěčem ze strany na stranu. Jejich síle většinou udrží i vydechované bubliny, které víří okolo potápěče, což vede ke ztrátě orientace. Uniká se z nich horizontálně, protože jejich šířka je většinou hodně malá.

Vír

Vyskytuje se velmi, velmi zřídka jen na několika lokalitách na světe. Důležité je zachovat klid a počkat až zeslábně a pak z něk kolmo vyplavat. Snad vám pomůže toto video a proudu bublin, který měl potápěče upozornit na nějaké anomálie. Pokud si odmyslíme potápěče plavající čubičku, je to video dost vypovídající o nebezpečí těchto proudů

Jak poznat proudy?

První možnost je hladina. Buď ze břehu nebo na lodi pozorujte hladinu. Dělají se vlnky jako na řece? Stojí loď na napjatém kotevném řetezu a za jají zádí jsou víry? Bójka hozená do vody omažitě odplouvá?

Pod vodou sledujte chování ryb a dno ve směru ponoru. Ryby jsou orinetovány všechny jedním směrem? Skovávají se ryby za velké překážky? Nebo plavou rozptýleně? Tráva je ohnutá jedním směrem a dokonce se vlní?

potápění v proudech je zábava a je bezpečné, pokud jste si vědomi vech rizik a jste na ně připraveni. Vždy s sebou mějte bójku a baterku. Vždy před ponorem zvažte, jestli se "na to cítíte". Pamatujte, není ostuda říci ne