Octopus CB

Výstupné proudy

Výstupný proud je stejně zákeřný jako proud sestupný. Jak se zachovat, jste-li zachyceni výstupným proudem?

Chytit se do sestupného proudu může být děsivý zážitek. Ale chytit se do výstupního proudu, to už je opravdu horor. Kde je můžeme potkat?

ilustrační fotoV podstatě kdekoliv. Na jakékoliv lokalitě, kde jsou proudy, může dojít za určitých podmínek ke zformování výstpného nebo sestupného proudu. O chování v sestupném poudu jsme se již bavili. Co dělat v proudu výstupném?

Vše začíná plánováním.

Poslechěte si instruktáž před ponorem. To je důležité před jakýmkoliv ponorem. Před proudovým ponorem obzvlášť. Divemaster nebo proůvodce, který lokalitu zná, poskytne neocenitelné informace. Pokud se zde potápí často, určitě takové proudy potkal a ví, kde je konfigurace stěn pro jejich vznik příznivá a kde a jak se jim vyhnout. Nebo čeho si všímat, aby jste je dokázali včas lokalizovat. Během ponoru sledujte varovné příznaky - ryby plavoucí výhradně nahoru nebo dolů v hejnech nebo se skovavající ve vodorovných trhlinách. Bubliny od potápěče před vámi, které letí nahoru moc rychle. 

Nechytejte se skal a korálů

Je to zbytečné. I když zastavíte výstup, budete viset v výstupném proudu bez pomoci, a ještě navím možná hlavou dolů, což je dost stresující samo o sobě. Nevydržíte tam tak dlouho, jako to vydrží proud. Raději okamžitě vyprázdněte BCD, sucháč a plavte dokl ve směru 45°. Ne komlo dolů. Proud bude možná silnější než vy a zbytečně se vyčerpáte, klidně může téci rychlostí okolo 4kn. Stejně jako sestupné proudy, nejsou výstupné proudy široké. Takže plaváním šikmo dolů máte naději, že z proudu poměrny rychle vystoupíte.

Klid a dýchat

Zůstaňte v klidu. Na paniku a stres je dost času na lodi. Dýchejte. Zadržení dech při nekontroovaném výstupu je ta poslední věc, kterou chcete. A na konci může být barotrauma plic.

Udělat se co nejmenší

Pokud plavání a vypuštění BCD nepomohlo, stále soupáte a již jste blízko hladiny, zkuste se zabalit do conejmenšího objemu. Aby na vás vzestupný tlak vody co nejméně působil. Tím se zpomalí výstupová rychlost. Pokud vás to nakonec vyhodilo až na hladinu, nesestupujte zpět. Upoutejte pozornost na lodi, bójkou, světlem, píšťalkou, .... Čímkoliv. Na lodi vám poskytnoiu první pomoc, podají kyslík.

Stavte své zkušenosti postupně. Čerstvý absolvent kurzu OWD nemá v těchto podmínkách co dělat.