Octopus CB

Množství zátěže

Jaká je správná váha? Pro určení správné váhy je několik cvičení, ale s jakou váhou vůbec začít něco procvičovat a zkoušet?

Nesení ideální váhy je celkem velkou výzvou pro potápěče. Někteří se k tomu neprobojují celý svůj potápěčský život a s údivem zírají na své kolegy, kteří si vesele nesou zátěžové kapsy o celkové váze 5kg, zatímco oni mají na svém opasku kilogramů 12.

A někteří ji s sebou tahají jen kvůli vlastní hlavě. Znáte to: Attersee, voda 6°C, proto beru silný podoblek. Na pásek se přihodí 2 kostičky (3kg). Další týden na Horní Cerekvi, voda 22°C, stačí tedy nejslabší podoblek. Ale olovo z kapes na pásku již nikdo nevyndal. Uvědomil jsem si to v okamžiku, kdy jsem padal dolů jako šutr. Ale vylézat se mi nechtělo. Aspoň jsem si uvědomil, že moc olova není ani pohodlné, ani bezpečné.

Obecně by se dalo řící, že ideální váha pro moře v 5mm neoprénu je 10% vaší tělesné hmotnosti. Ale do toho vstupuje spousta dalších proměnných. A podle mé zkušenosti je tato váha řekněme "jistá" pro sestup a mnoho potápěčů ponese váhu ještě nižší.

Proměnné faktory určení váhy

Fyziologické

Tedy stavba vašeho těla. Tělo má obecně svaly, kosti a tukovou tkáň. Každá z těchto tkání má jinou hustotu a proto jejich poměr bude ovlivňovat výslednou zátěž. 

  • Kosti jsou nejtěžší (s věkem jejich hustota také klesá). proto jedinec s mohutnou kostrou nebude potřebovat ve výsledku tolik zátěže
  • Svaly mají hustotu malinko větší než voda. 
  • Tuková tkáň je lehčí než voda. proto obézní jedinci musí nést spoustu zátěže, aby se ponořili. Proto bude v porovnání žena nést více zátěže, než stejně stavěný muž (jsou i vyjímky).

Dalším faktorem je rozložení těchto tkání, které ovlivní rozmístění zátěže.

Technologické

Jaký oblek používáte, short, dlouhý neoprén, mokrý 5mm, 7mm případně nějaký převlečník. Suchý oblek  neoprénový nebo z jiných materiálů, jak moc jste pod suchým oblekem navlečeni. 

Dále do hry vstupuje i vlastní výbava. Jsou lehké žakety a křídla určená pro cestování, kde musíte váhu dohnat zátěží nebo jsou těžké žakety a křídla, některá s ocelovými zádovými deskami, které nahradí třeba i většinu zátěže.

Místní

Tedy to, v jaké vodě se potápíte. Sladká, slaná a jako moc slaná. I její teplota hraje roli, i když spíše teoretickou. Slaná voda je těžší o rozpuštěné soli než voda sladká. Tedy čím slanější voda, tám více zátěže budete potřebovat.

A s klesající teplotou se také zvyšuje hustota vody. Myslíte, že to nemá vliv? Má, ale malý. Zkusme malý výpočet. Lidské tělo má objem zhruba 0,08m3. Hustota vody při teplotě 4°C je 999,98 kg/m3. při teplotě 25°C asi 996 kg/m3. Takže rozdíl je 3,98 kg/m3. Lidské tělo vytlačí již zmíněných 0,08 m3, tedy 3,98 * 0,08 = cca 0,32 kg. Tedy studená voda nás bude nadlehčovat větší silou, než voda teplá. A ten rozdíl dorovnáme přidáním 0,32kg k zátěži.

 

Proto jsou tu cvičení pro zvládání vztlaku a článek o ovládání vztlaku. A až se příště potkáme, doufám, že ponesete zase o nějaké to kilo méně.