Octopus CB

Šestero bezpečného potápění k vrakům

Vraky ležící na dně přitahují skoro každého. A i ti, co tvrdí, že je vraky nelákají aspoň na několika se byli podívat. A i když je vrak malý nebo bez možnosti průniku do něj, vždy je to jiné potápění než na reefu nebo stěně.

Elba, vrak ElviscotPotápění k vrakům - a nemyslím do vraků - je zase o trochu složitější a také vyžaduje trochu větší zkušenosti. Vraky jsou, většinou, také ve větších hloubkách a profil ponoru bývá také trochu jiný, než u potápění ve stěnách nebo srázech. U vraku chceme vydržet co nejdéle, výstup je potom po vyvazovacím laně nebo kotevním laně. Viditelnost, možnost proudů...

Kotevní nebo vyvazovací lano

Sledujte, kam je uvázáno vyvazovací lano nebo kde je kotva. Právě po kotevném nebo vyvazovacím laně se budete zanořovat a potom vynořovat. Je to vaše nejrychlejší cesta zpět na loď.

Pamatovat si začátek

Jste na vraku nebo těsně nad ním. Rozhlídněte se, jak vypadá, kde jsou nástavky, děla, motory, navijáky. Jste na zádi nebo na přídi vraku? Jste na pravoboku nebo levoboku? To vše si zapamatujte.
Když je na vraku více lodí, pamatujte si přesně polohu vaší kotvy (pokud jste po ní sestupovali) nebo polohu vaší lodi vůči sestupovému lanu. Když se spletete, velice snadno skončíte na cizí lodi.

Využívejte proudu

Elba, vrak ElviscotZačněte se potápět proti proudu. To je sice samozřejmé skoro na všech lokalitách. Ale tady to platí dvojnásob. Pokud je to možné, skovejte se do stínu vraku před proudem. Zpět potom budete postupovat po proudu a učetříte si vzduch.

Plán ponoru

Vždy začínejte ponor na hlubší straně nebo hlubší části. A mějte na paměti pravidlo třetin - 1/3 tam, 1/3 zpět a 1/3 na průsery a nenadálé situace. Hřbitovy jsou plné lakomců.

Oblečení

Neopren kryjící celé tělo je lepší. Sice šort je fajn (v teplé vodě), ale vraky jsou většinou rezavé. A snadno se o něco škrábnete nebo odřete. Rukavice jsou také výhodou. Chrání vás při dotyku vraku - odřeniny a škrábance. A výstupová lana, která jsou dlouho pod vodou, jsou většinou již osídlena různými živočichy, korýši, rostlinami. Při dotyku většina z nich může vyvolat pálení nebo nějakou podobnou alergickou reakci. A držet se lana musítě, jeli proud nebo vlny.

Výbava

Vždy s počítačem! Díky profilu ponoru, kdy je vynoření relativně rychlé proti pohodovým ponorům na stěně s pomalým vynořováním a kocháním se, se snadno můžete dostat do situace, že bude potřeba zastávku prodloužit. A hlavně - při kroužení kolem výstupového lana nebo kotvy, nebo dokonce držení se výstupového lana, v 5 metrech ubíhá čas docela jinak. Pomaleji.
Další doporučená výstroj je kvalitní světlo a nůž nebo nůžky.